Issues

This section lists issues - problems on the street network and related matters.

Issues always relate to some geographical location, whether very local or perhaps city-wide.

You can create a new issue using the button on the right.

Listed issues, most recent first, limited to the area of Brno:

 • Snížení nebezpečnosti nájezdu do podjezdu pod Heršpickou

  Created by Petr Doležal // 1 thread

  Nájezd do podjezdu pod ulicí Heršpickou je opakovaně místem, kde dochází ke střetům cyklistů, bruslařů i chodců, naposledy dokonce i tisk referoval o srážce cyklistů, která skončila jejich těžkým a středně těžkým zraněním.

  Nejnebezpečnějším místem podjezdu je strana blíže k Renneské třídě, kde se nájezd láme do zatáčky, která významně snižuje rozhled i manévrovací prostor.

  Domnívám se, že nebezpečnost tohoto místa je možné snížit relativně jednoduchými opatřeními:

  • Navrhuji část nájezdů a podjezd samotný rozdělit středovou čárou. Ta by mohla posloužit cyklistům (bruslařům apod.), aby se třeba i podvědomě přizpůsobili prostorovým poměrům a upravili rychlost a trajektorii tak, aby zůstali ve svém pruhu a tím snížili riziko kolize s protijedoucími.
  • Navrhuji umístit do oblouku zatáčky dopravní zrcadlo, které by umožnilo spatřit protijedoucího za ohybem zatáčky.

  Please sign in to vote.
 • Slovaňák a Skácelka: ochranný cyklopruh ve stoupání

  Created by djasa // 1 thread

  Na Slovaňáku a Skácelce jsou dost široké vozovky na to, aby pojaly bez jakýchkoliv zásah do obrub nebo jiného značení ochranný cyklopruh, o jeho zřízení byly včera - 16.7.2019 - požádány radnice MČ KP, MMB a cyklokoordinátorka.

  Please sign in to vote.
 • Stezka Stránská skála - Líšeň

  Created by h0 // 1 thread

  V nejbližší době by mělo dojít k rekonstrukci existujícího tramvajového tělesa v oblasti mezi Stránskou skálou a Líšní. V současné době jde o nezastavěné území. V ÚP i připravovaném ÚP je v trase trati vedena cyklostezka.
  V rámci projektu Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála - Líšeň, Holzova se s obslužnou komunikací, která by takto šla využít, nepočítá.

  Přínos: dopravní i rekreační segregovaná trasa bez výrazného převýšení ze Staré Líšně směrem do Židenic a centra města. Možnost využít i ze Slatiny a vyhnout se poměrně nebezpecné Drčkově.
  Celkově ideálně protáhnout a navázat na místní komunikaci Pod Sídlištěm v Juliánově.

  Zdroj: ÚP, https://www.brno.cz/strategickeprojekty/tramvaj-do-lisne/ a https://openstreetmap.org/

  Please sign in to vote.
 • Prostup Korejská - Tábor

  Created by h0 // 1 thread

  Vhodná zkratka pro relaci Žabovřesky - Kounicova/centrum, pokud člověk nechce zbytečně ztratit výšku na Jindřichově a/nebo se tam motat v provozu.
  V návrhu ÚP je tenhle prostup zaznačen, stejně tak je v cyklogenerelu. Minimálně tu jde o legalizaci (v současné době již používané) trasy.

  Ideální by byla stavební úprava - srovnání a rozšíření stezky + na křižovatce Hradecká x Tábor by přejezd a předsunuté boxy, ať se tam dá zařadit i v jiném směru, než přímém.

  Please sign in to vote.
 • Cyklostezka Husova

  Created by Jolana Rumanová // 1 thread

  Na Husově ulici chybí cyklostezka, ideální by byla v obou směrech ale minimálně ve směru k Šilingrovu náměstí je opravdu potřeba. Ráno auta často stojí po celé délce, vedle jezdí šaliny, po chodníku jezdit nelze, ač je docela široký. Každé ráno tak volím nějakou kombinaci jízdy po chodníku, trpělivého dýchání výfuků a ujíždění šalině nalevo od aut. Od Šilingrova náměstí na Nové Sady mě pak auta často předjíždí a několikrát už je překvapila šalina jedoucí zespoda, těsně se vyhnuli, cyklopruh tam by byl fajn.

  Please sign in to vote.
 • Do Drobného kopce bezpečně

  Created by Marek Lahoda // 1 thread

  V současnosti pro cyklodopravu neexistuje prakticky žádné kvalitní tangenciální propojení mezi SZ a SV města Brna (z Veveří směrem na Černá Pole). Návrh stezky pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol je jednou z částí nejpřímější a zároveň i nejrychlejší a nejlogičtější trasy, která je již v současné době lidmi na kole hojně využívána (viz příloha: screenshot heatmapy = zaznamenaná intenzita jízd na kole).

  Cílem projektu je umožnit lidem na kole bezpečné zdolání pozvolného, ale dlouhého stoupání z Veveří směrem na Černá Pole v přímé trase po ulici Drobného mezi zastávkami MHD Zimní stadion a Lesnická. Nyní zde na kole lze jet podle předpisů pouze po frekventované čtyřproudové komunikaci, kde jezdí velké množství trolejbusů a aut. Mnozí řidiči automobilů často jezdí rychleji než 70 km/h, přestože je zde rychlost omezena na 50 km/h. Při srovnání s rychlostí člověka jedoucího na kole do kopce (cca 10–15 km/h) se jedná o významný rizikový faktor.

  Návrh projektu má za cíl zlegalizování vjezdu kol na již existující chodník, který je chodci využíván jen minimálně. Prakticky zde všichni na kole jezdí již dnes, jelikož jde bezpochyby o aktuálně nejbezpečnější variantu. V základní variantě návrhu se jedná pouze o osazení čtyř dopravních značek (cca 1–2 000 Kč/kus). Rozšířená varianta zahrnuje řešení všech napojení na tento úsek – tj. v dolní části od parku Lužánky a ulice Sportovní přes sdružené přechody-přejezdy a v horní části vytvoření sjezdu z chodníku do hlavního dopravního prostoru na nové čekací boxy před křižovatkou s ulicemi Gen. Píky a Lesnickou.

  Řešení pomocí stezky pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol je zvoleno proto, aby bylo možné bezpečně využít chodník jak pěšky, tak i na kole. Pro cestu z kopce, při které je rychlost kola téměř shodná s rychlostí motorových vozidel, tak totiž bude i nadále možné užít silnice a nebude tak ohrožena bezpečnost chodců na chodníku, ani komplikován průjezd křižovatkami a snížen komfort průjezdu po této komunikaci.

  Projekt je prospěšný jak pro lidi na kole, kteří budou moci pro cestu do kopce legálně využít existující bezpečnou infrastrukturu (jinak málo využívaný chodník), tak i pro řidiče motorových vozidel, zejména trolejbusy MHD.

  pozn.: Návrh byl podán také do Participativního rozpočtu města Brna, na přiloženém odkazu na web "Dáme na Vás" je možné jej svým hlasováním podpořit. Díky :-)

  Please sign in to vote.
 • Propojení ze Svitavské cyklostezky na ulici Porážka

  V současnosti se nachází na východním konci ulice Porážka zamčená brána, která ovšem neuzavírá žádný areál, pouze znemožňuje průchod mezi touto ulicí a nábřežím řeky Svitavy. Jde o pozůstatek z doby, kdy celý areál byl uzavřený. Ulice Porážka navazuje na kancelářský komplex CTP v areálu bývalých jatek a škrobáren. Podél nábřeží Svitavy vede páteřní cyklostezka „Svitavská“ - jedna z nejvýznamnější cyklostezek v Brně a železniční vlečka obsluhující přilehlé průmyslové podniky se sporadickým provozem nákladní dopravy. Kvůli zavřené bráně je nutné oblast obcházet přes ulici Hladíkova, což je značně nepříjemné vzhledem k vysoké intenzitě provozu na ulici Hladíkova, pro cyklisty je rovněž jízda po ulici Hladíkova nebezpečná.

  Propojení by umožnilo bezpečný průjezd ze svitavské cyklostezky a z Černovic do kancelářského komplexu CTP a také snadnější průjezd od jihu směrem na ulici Mlýnskou a Křenovou mimo chybějící přejezd přes Hladíkovu.

  Návrh byl podán tak na stránce města Brna "Dáme na Vás", je možné hlasovat na přiloženém odkazu.

  Please sign in to vote.
 • Lávka podél nového mostu nad Svitavou

  Created by Eifel // 2 threads

  V Brně se připravuje nový most nad Svitavou a Tomkovým náměstím a železnicí mezi husovickým a budoucím vinohradským tunelem. Navrhujeme, aby na na mostu byla zavěšena lávka pro cyklisty. V kombinaci s cyklotrasou do Lesné a cyklotrasou přes Maloměřice do Vinohrad a do Černých polí a do Líšně by pomohla zkvalitnit cyklodopravu na neuralgickém a komplikovaném místě. U Vídně je nový most přes Dunaj, není tam tak intenzivní cyklodoprava jako v této oblasti a mají lávky pro cyklisty zavěšeny na obou stranách mostu. Máme nižší životní úroveň, spokojíme se i s jednou lávkou.

  Please sign in to vote.
 • Cyklostezka podél nové tramvaje od Stránské skály do Líšně.

  Created by Eifel // 1 thread

  V Brně se připravovuje nová tramvajová linka po trase staré železnice. Navrhujeme, aby by se do koridoru vešla spolu s kolejemi i cyklostezka. Je to tak ideální trasa z Brna do Líšně (ale dalo by se jet i přes Zetor do Vinohrad), že by bylo škoda ji neudělat. Několikrát za týden podél bývalých kolejí jezdím na kole a oproti silnici Slatina - Líšeň nebo Juliánov-Líšeň je cesta pohlazením po duši a po svalech.

  Ideální by bylo mít tam i pěší a třeba vozíčkářskou trasu ze zástavby v Juliánově, Slatině do Líšna a zpět. Jednal jsem v minulosti se správcem pozemku, Technickým muzeem, o pronájmu celé trasy a začal jsem ji čistit, ale je to nad síly amatérského jednotlivce s dalšími povinnostmi a zájmy. Nicméně za 5 let budu v důchodu a pokud by prostor měl mít něco jako částečnou parkovou úpravu, budu pomáhat s údržbou.

  Please sign in to vote.
 • Obousměrné cyklopropojení Gorkého

  Created by Jolana Rumanová // 4 threads

  Ulice Gorkého je směrem od Veveří průjezdná jen do poloviny. Přitom v druhé půlce ulice je široký chodník, kam by se vešla cyklo+pěší zóna jako je třeba na Botanické.

  Please sign in to vote.
 • Baarovo nábřeží-chybějící rozhledové zrcadlo

  Navrhuji cyklostezce na Baarově nábřeží v Brně doplnit rozhledové zrcadlo. Stezka je vedena po pravým úhlem a přilehlé keře znemožňují rozhled. Trasa je frekventovaná v obou směrech, což při stávající situaci nutí cyklistu zpomalit, až zastavit, a až poté pokračovat v cestě. Myslím, že rozhledové zrcadlo umístěné poblíž lípy by místu velice pomohlo a ubylo by dopravních kolizí!

  Please sign in to vote.
 • Chybějící kus cyklostezky - Černovická terasa

  Chybí propojení cyklostezky vedoucí na Černovické Terase (ul. Vlastimila Pecha, průmyslová zóna Slatina) se sítí cyklotras směrem Svitava - Komárov - Svratka. Trasování stezky X144 kolem AAA Auto po ul. Olomoucké je nebezpečné, pro cyklisty i pro chodce.

  Přes pole vede ilegální stezka (jak jsem zaznačil do mapy). V příloze snímek katastrální mapy - nadpoloviční část pozemků vlastní město Brno. Chtělo by to stezku legalizovat, aby nám ji každý podzim nerozorali...

  Please sign in to vote.
 • Cyklistický přejezd a přechod v Brně před Antroposem

  Created by Eva K // 3 threads

  V Brně autobusová / trolejbusová zastávka Antropos ve směru k Mendlovu náměstí je umístěna příliš blízko sdruženému přechodu /cyklistickému přejezdu se světelnou signalizací. Dlouhé kloubové trolejbusy, kterých zde jezdí většina (alespoň v ranní špičce) při zastavení v uvedené zastávce zadní částí vozu blokují nejméně polovinu šířky cyklopřejezdu – tedy vlastně na něm stojí a tím porušují dopravní předpisy – každodenně a opakovaně. A pokud v takové situaci mají chodci / cyklisté zelenou, musejí cyklisté vjíždět na „zebru“ – a tím i oni nechtěně porušují dopravní předpisy. A navíc spěchající chodci ("honem, dokud je zelená")vybíhají zpoza stojícího trolejbusu přímo pod kola cyklistům – opakovaně jsem byla svědkyní takových kolizí. A ještě navíc: někdy se stane, že za stojící trolejbus dojede další vozidlo, vjede na přechod a tam zastaví, místo aby počkalo před přechodem, než první vozidlo odjede. Pak mezi oběma vozidly zůstane na přechodu jen úzká škvíra, kterou se oběma směry prodírají chodci a cyklisté jsou zcela bez šance.
  Zastávka Antropos by se měla posunout o pár metrů dál směrem k Mendlovu náměstí, třeba na místo bývalého přechodu před Antroposem. Technicky by to bylo jednoduché, jen postavit sloupek a přešroubovat cedule se značkou a jízdními řády, žádné jiné technické zařízení na té zastávce není. Vyřešilo by se tím dost problémů.
  Už vloni jsem psala do DPMB stížnost i s tímto návrhem, ale na návrh vůbec nereagovali.

  Please sign in to vote.
 • Údolní (Kraví hora - směr centrum): nesjízdná cesta

  Created by Nikola Šmídová // 2 threads

  Část ulice Údolní, která začíná/končí nahoře na Kraví hoře, hlavní a téměř jediná cesta, jak se z Kraví hory dostat přímo a co nejrychleji dolů do centra Brna je v naprosto nevyhovujícím stavu nejen pro cyklisty.

  Kritický úsek začíná nahoře u točny tramvají č. 4 a končí téměř dole pod kopcem u semaforů, kde se kříží s ulicí Úvoz. Celý úsek cesty je složen z "panelů" které téměř všude na sebe nenavazují plynule a vzniká tedy velice nerovný povrch. Celý úsek zejména z kopce dolů navíc komplikuje několik kanálů, které jsou propadlé do "silnice". Celou situaci také komplikují tramvajové koleje, které se při jízdě z kopce špatně bezpečně dají podélně přejet. Cyklista je tedy nucen buď každých pár metrů brzdit a projet při jízdě z kopce dírou nebo přejet koleje a dostat se tak doprostřed komunikace, kde si musí hlídat, zda nepřekáží tramvaji či autům. Absenci nerovnosti mezi panely a propadlým kanálů se ale nevyhne ani tam.

  Na vrchním úseku ulice je navíc část vozovky mezi chodníkem a tram. kolejí (tedy místem pro cyklistu) místo panelů vydlážděna kostkami, které ještě více než panely rovný povrch opravdu nepřipomínají. Celý úsek z vrchu do centra je poměrně z dosti velkého kopce, takže nedostatky v podobě nerovností jsou ještě více při jízdě znatelné.

  Kraví hora je jedno z vyhledávaných sportovních míst v Brně ať už kvůli parku nebo celému velkému sportovnímu areálu, který se dá na sporty využívat po celý rok. Sportovci všeho druhu včetně cyklistů sem tedy mají důvod proč pravidelně zamířit. Z centra je cesta do kopce, takže nedostatky nejsou tak znatelné, ale při jízdě dolů je toto velice nevyhovující a nebezpečná cesta pro cyklisty. Po velice krátké době jízd tímto směrem to znatelně poznají všechny části nejen kola.

  Řešení stávající situace by bylo vyměnit nevyhovující povrch např.: za klasický asfalt, vyrovnat tímto všechny nerovnosti a propadlé kanály. Silnice je v tomto úseku poměrně dosti široká, takže při správné úpravě povrchu by vznikl dostatek místa pro tramvajové koleje i auta, které by nemusely omezovat cyklisty a naopak. Zároveň by se nevhodná krajnice stala bezpečnějším a pohodlnějším místem pro cyklisty (i cyklistický pruh by se v jednom směru na silnici vešel).

  Please sign in to vote.
 • Značka jízdního kola ve vyhrazeném prostoru vozidel MHD (v Brně)

  Created by Jaromír Cápík // 2 threads

  Přestože je v Brně již nějaký čas možné zdarma s předplacenými jízdenkami převážet ve vozech MHD jízdní kola nebo koloběžky, tak prostor pro ně vyhrazený je opatřen pouze nálepkami s obrázkem kočárku a invalidního vozíku. Někteří řidiči MHD jezdí občas divoce a i když držím jednou rukou brzdu u kola a druhou rukou sebe, tak bývá někdy takový převoz ve stoje nepříjemný. Na sedadlech přilehlých k vyhrazenému prostoru většinou posedává nějaký nevrlý starší pán, který má všude okolo desítky volných míst, ale sedne si zkrátka právě na tato místa a když se snažím se v tom prostoru nějak poskládat, abych se neotřel pneumatikou o jeho kalhoty, tak má ještě hloupé řeči o tom, že tam nemám s kolem co dělat. Když nastoupí maminka s kočárkem, tak to jsou všichni hned plní ochoty, ale na cyklistu se ohled moc nebere. Značka by možná zlepšila informovanost lidí.

  Please sign in to vote.
 • Usek u Tkalcovske

  Created by Lucka M. // 2 threads

  Usek cyklotrasy kolem Svitavy u Albertu na Tkalcovske by potreboval nejake sikovne reseni. Momentalne mate na vyber dve moznosti:
  1) sjet na parkoviste Albertu, kde je ale nove instalovana zavora pro placeni parkovneho, tu tedy musite nejak podjet/objet.
  2) sjet k vode a neresenou cestickou balancovat mezi nepouzivanou koleji a srazem k rece. Krome kamenu a vymolu a korenu je nemozne se na danem miste mijet s jinym cyklistou. Usek kriticky tak 20m, velmi neprijemny tak 200m.
  Pritom by slo jednoduse na kolej polozit betonovy blok (jako je kousek vedle) ktery by umoznil prejezd pres kolej (tudiz vyresil moznost mijeni) a poresit najezdy a nerovnosti.

  Please sign in to vote.
 • Dořešení cyklotrasy

  Created by Bill // 1 thread

  Zde vedená cyklotrasa je naprosto nesmyslná:
  1. objíždění parku Zemědělská×Merhaoutova kolem dokola v kombinaci s kolejemi není příliš dobré ani funkční.
  2. Venhudova je obousměrná v šířce 3,5 metru. To je na kole do takovéhoto kopce vražedné.
  Řešení:
  Ve směru od Jugoslávské je mnohem lepší použít Trávníky a jen jeden úsek Venhudovy.
  Opačně pak je lepší Sýpka, ale tam chybí správná jednoměrnost Druhé části Sýpky.

  Please sign in to vote.
 • Rozumné propojení z Husovic

  Created by Bill // 1 thread

  Průjezd od Husovic je nejlepší po Sýpce, Hoblíkově a po Slepé na Helfertovu. Variana označená v mapě po Venhudové je cyklistická sebevražda. K řešení ale chybý správné jednosměrky pro cyklisty.

  Please sign in to vote.
 • Cyklostezka na Lesnou

  Created by Flax // 2 threads

  Na Lesnou se z centra nedá dostat jinak než po frekventovaných cestách. Pokud se přijede po Obřanské cyklostezce ze směru od Olympie, jsou jen 2 možnosti, jak se na Lesnou dostat:
  1. Na Tomkově náměstí opustit cyklostezku a vyjet ulici Soběšická, která je díky prudkému kopci a rušnému provozu hodně začouzená. Vyjetí zabere poměrně dlouhý čas, během kterého se cyklista dostatečně přiotráví splodinami aut.
  2. Pokud není po dešti, dá se po cyklostezce pokračovat až do Obřan a poté vyjet na Lesnou zahrádkářskou oblastí. Cesta zde ale není zpevněná a je místy bahnitá, proto je tudy možné rozumně projet jen za sucha.

  Please sign in to vote.
 • rozšíření úseku stezky u přehrady

  Created by Honza Došek // 1 thread

  Ve vyznačeném úseku má stávající asfaltová komunikace pro pěší a cyklisty nedostatečnou kapacitu. Při hezkém počasí, kdy na přehradu prudí davy lidí, se zde na kole prakticky nedá projekt.
  Řešením by mohlo být rozšíření stávající komunikace, pro které by se místo dalo najít a následné výrazné vyznačení pásu pro cyklisty, případně doplnění o sloupky rozdělující pás pro chodce a pás pro cyklisty.

  Please sign in to vote.
 • Propojeni Stará Líšeň - Slatina

  Created by MikSic // 3 threads

  Pro bezpečný průjezd ze Staré Líšně do Slatiny i naopak by se velice hodila cyklostezka.Momentáně cyklisté jezdí po rychlostní silnici Holzova, při dobrém počasí objížďka přes polní cestu směrem na Podolí. Přes Starou Líšeň se dá dale pokračovat do Mariánského údolí, do Ochozi, Bílovic,...

  Please sign in to vote.
 • Křížení cyklostezky se Sokolovou

  Created by Bill // 1 thread

  Bylo by dobré se inspirovat ve světě, jak se řeší cyklostezky ve světě. Tady je to křížení zásadní a současná verze je tristní.
  Zajímavé řešení je například, když cyklostezka se napojí proti směru vozidel, pak přejede na střed, 50 metrů se vrátí, přejede na druhou stranu a 25 metrů jede po směru vozidel.
  Tímto esíčkem pořád vidíte vozidla proti a výrazně se zvyšuje bezpečnost. Funguje samozřejmě obousměrně.

  Please sign in to vote.

This map shows all issues, whether points, routes, or areas:

Spinner Please wait…
Back to top