křižovatka Nové Sady × Poříčí

Please sign in to vote.

Added by h0

Místo je nevyřešená křižovatka městského okruhu, přivaděče na něj a cyklotrasy EuroVelo 4, národní #1 a páteřní trasy "centrum města západ".

Na straně Nových sadů je současný stav OK - sdílené pruhy s MHD, ale samotná křižovatka, nájezd ze stezky na silnici a řadící pruhy jsou zcela bez řešení. Někteří nejistí cyklisté v místě dnes používají chodníky a přechody pro chodce. Řada také neví, jak se v současném řešení dostat z centra města dále na cyklotrasu #1 směrem Modřice.

Na přiloženém schématu:
cyan - BUS + cyklo
magenta - sdílená cyklostezka
červená - cyklopruh
čárkovaně je navrhovaný stav

Prakticky by šlo o naznačení průjezdu a segregaci cyklodopravy od řadících pruhů před křižovatkou (ideálně ala Hlinky).

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top