Brno

 • Snížení nebezpečnosti nájezdu do podjezdu pod Heršpickou

  Created by Petr Doležal // 1 thread

  Nájezd do podjezdu pod ulicí Heršpickou je opakovaně místem, kde dochází ke střetům cyklistů, bruslařů i chodců, naposledy dokonce i tisk referoval o srážce cyklistů, která skončila jejich těžkým a středně těžkým zraněním.

  Nejnebezpečnějším místem podjezdu je strana blíže k Renneské třídě, kde se nájezd láme do zatáčky, která významně snižuje rozhled i manévrovací prostor.

  Domnívám se, že nebezpečnost tohoto místa je možné snížit relativně jednoduchými opatřeními:

  • Navrhuji část nájezdů a podjezd samotný rozdělit středovou čárou. Ta by mohla posloužit cyklistům (bruslařům apod.), aby se třeba i podvědomě přizpůsobili prostorovým poměrům a upravili rychlost a trajektorii tak, aby zůstali ve svém pruhu a tím snížili riziko kolize s protijedoucími.
  • Navrhuji umístit do oblouku zatáčky dopravní zrcadlo, které by umožnilo spatřit protijedoucího za ohybem zatáčky.

  Please sign in to vote.
 • Slovaňák a Skácelka: ochranný cyklopruh ve stoupání

  Created by djasa // 1 thread

  Na Slovaňáku a Skácelce jsou dost široké vozovky na to, aby pojaly bez jakýchkoliv zásah do obrub nebo jiného značení ochranný cyklopruh, o jeho zřízení byly včera - 16.7.2019 - požádány radnice MČ KP, MMB a cyklokoordinátorka.

  Please sign in to vote.
 • Stezka Stránská skála - Líšeň

  Created by h0 // 1 thread

  V nejbližší době by mělo dojít k rekonstrukci existujícího tramvajového tělesa v oblasti mezi Stránskou skálou a Líšní. V současné době jde o nezastavěné území. V ÚP i připravovaném ÚP je v trase trati vedena cyklostezka.
  V rámci projektu Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála - Líšeň, Holzova se s obslužnou komunikací, která by takto šla využít, nepočítá.

  Přínos: dopravní i rekreační segregovaná trasa bez výrazného převýšení ze Staré Líšně směrem do Židenic a centra města. Možnost využít i ze Slatiny a vyhnout se poměrně nebezpecné Drčkově.
  Celkově ideálně protáhnout a navázat na místní komunikaci Pod Sídlištěm v Juliánově.

  Zdroj: ÚP, https://www.brno.cz/strategickeprojekty/tramvaj-do-lisne/ a https://openstreetmap.org/

  Please sign in to vote.
 • Prostup Korejská - Tábor

  Created by h0 // 1 thread

  Vhodná zkratka pro relaci Žabovřesky - Kounicova/centrum, pokud člověk nechce zbytečně ztratit výšku na Jindřichově a/nebo se tam motat v provozu.
  V návrhu ÚP je tenhle prostup zaznačen, stejně tak je v cyklogenerelu. Minimálně tu jde o legalizaci (v současné době již používané) trasy.

  Ideální by byla stavební úprava - srovnání a rozšíření stezky + na křižovatce Hradecká x Tábor by přejezd a předsunuté boxy, ať se tam dá zařadit i v jiném směru, než přímém.

  Please sign in to vote.
 • Cyklostezka Husova

  Created by Jolana Rumanová // 1 thread

  Na Husově ulici chybí cyklostezka, ideální by byla v obou směrech ale minimálně ve směru k Šilingrovu náměstí je opravdu potřeba. Ráno auta často stojí po celé délce, vedle jezdí šaliny, po chodníku jezdit nelze, ač je docela široký. Každé ráno tak volím nějakou kombinaci jízdy po chodníku, trpělivého dýchání výfuků a ujíždění šalině nalevo od aut. Od Šilingrova náměstí na Nové Sady mě pak auta často předjíždí a několikrát už je překvapila šalina jedoucí zespoda, těsně se vyhnuli, cyklopruh tam by byl fajn.

  Please sign in to vote.
 • Do Drobného kopce bezpečně

  Created by Marek Lahoda // 1 thread

  V současnosti pro cyklodopravu neexistuje prakticky žádné kvalitní tangenciální propojení mezi SZ a SV města Brna (z Veveří směrem na Černá Pole). Návrh stezky pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol je jednou z částí nejpřímější a zároveň i nejrychlejší a nejlogičtější trasy, která je již v současné době lidmi na kole hojně využívána (viz příloha: screenshot heatmapy = zaznamenaná intenzita jízd na kole).

  Cílem projektu je umožnit lidem na kole bezpečné zdolání pozvolného, ale dlouhého stoupání z Veveří směrem na Černá Pole v přímé trase po ulici Drobného mezi zastávkami MHD Zimní stadion a Lesnická. Nyní zde na kole lze jet podle předpisů pouze po frekventované čtyřproudové komunikaci, kde jezdí velké množství trolejbusů a aut. Mnozí řidiči automobilů často jezdí rychleji než 70 km/h, přestože je zde rychlost omezena na 50 km/h. Při srovnání s rychlostí člověka jedoucího na kole do kopce (cca 10–15 km/h) se jedná o významný rizikový faktor.

  Návrh projektu má za cíl zlegalizování vjezdu kol na již existující chodník, který je chodci využíván jen minimálně. Prakticky zde všichni na kole jezdí již dnes, jelikož jde bezpochyby o aktuálně nejbezpečnější variantu. V základní variantě návrhu se jedná pouze o osazení čtyř dopravních značek (cca 1–2 000 Kč/kus). Rozšířená varianta zahrnuje řešení všech napojení na tento úsek – tj. v dolní části od parku Lužánky a ulice Sportovní přes sdružené přechody-přejezdy a v horní části vytvoření sjezdu z chodníku do hlavního dopravního prostoru na nové čekací boxy před křižovatkou s ulicemi Gen. Píky a Lesnickou.

  Řešení pomocí stezky pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol je zvoleno proto, aby bylo možné bezpečně využít chodník jak pěšky, tak i na kole. Pro cestu z kopce, při které je rychlost kola téměř shodná s rychlostí motorových vozidel, tak totiž bude i nadále možné užít silnice a nebude tak ohrožena bezpečnost chodců na chodníku, ani komplikován průjezd křižovatkami a snížen komfort průjezdu po této komunikaci.

  Projekt je prospěšný jak pro lidi na kole, kteří budou moci pro cestu do kopce legálně využít existující bezpečnou infrastrukturu (jinak málo využívaný chodník), tak i pro řidiče motorových vozidel, zejména trolejbusy MHD.

  pozn.: Návrh byl podán také do Participativního rozpočtu města Brna, na přiloženém odkazu na web "Dáme na Vás" je možné jej svým hlasováním podpořit. Díky :-)

  Please sign in to vote.
 • Propojení ze Svitavské cyklostezky na ulici Porážka

  V současnosti se nachází na východním konci ulice Porážka zamčená brána, která ovšem neuzavírá žádný areál, pouze znemožňuje průchod mezi touto ulicí a nábřežím řeky Svitavy. Jde o pozůstatek z doby, kdy celý areál byl uzavřený. Ulice Porážka navazuje na kancelářský komplex CTP v areálu bývalých jatek a škrobáren. Podél nábřeží Svitavy vede páteřní cyklostezka „Svitavská“ - jedna z nejvýznamnější cyklostezek v Brně a železniční vlečka obsluhující přilehlé průmyslové podniky se sporadickým provozem nákladní dopravy. Kvůli zavřené bráně je nutné oblast obcházet přes ulici Hladíkova, což je značně nepříjemné vzhledem k vysoké intenzitě provozu na ulici Hladíkova, pro cyklisty je rovněž jízda po ulici Hladíkova nebezpečná.

  Propojení by umožnilo bezpečný průjezd ze svitavské cyklostezky a z Černovic do kancelářského komplexu CTP a také snadnější průjezd od jihu směrem na ulici Mlýnskou a Křenovou mimo chybějící přejezd přes Hladíkovu.

  Návrh byl podán tak na stránce města Brna "Dáme na Vás", je možné hlasovat na přiloženém odkazu.

  Please sign in to vote.
 • Lávka podél nového mostu nad Svitavou

  Created by Eifel // 2 threads

  V Brně se připravuje nový most nad Svitavou a Tomkovým náměstím a železnicí mezi husovickým a budoucím vinohradským tunelem. Navrhujeme, aby na na mostu byla zavěšena lávka pro cyklisty. V kombinaci s cyklotrasou do Lesné a cyklotrasou přes Maloměřice do Vinohrad a do Černých polí a do Líšně by pomohla zkvalitnit cyklodopravu na neuralgickém a komplikovaném místě. U Vídně je nový most přes Dunaj, není tam tak intenzivní cyklodoprava jako v této oblasti a mají lávky pro cyklisty zavěšeny na obou stranách mostu. Máme nižší životní úroveň, spokojíme se i s jednou lávkou.

  Please sign in to vote.
 • Cyklostezka podél nové tramvaje od Stránské skály do Líšně.

  Created by Eifel // 1 thread

  V Brně se připravovuje nová tramvajová linka po trase staré železnice. Navrhujeme, aby by se do koridoru vešla spolu s kolejemi i cyklostezka. Je to tak ideální trasa z Brna do Líšně (ale dalo by se jet i přes Zetor do Vinohrad), že by bylo škoda ji neudělat. Několikrát za týden podél bývalých kolejí jezdím na kole a oproti silnici Slatina - Líšeň nebo Juliánov-Líšeň je cesta pohlazením po duši a po svalech.

  Ideální by bylo mít tam i pěší a třeba vozíčkářskou trasu ze zástavby v Juliánově, Slatině do Líšna a zpět. Jednal jsem v minulosti se správcem pozemku, Technickým muzeem, o pronájmu celé trasy a začal jsem ji čistit, ale je to nad síly amatérského jednotlivce s dalšími povinnostmi a zájmy. Nicméně za 5 let budu v důchodu a pokud by prostor měl mít něco jako částečnou parkovou úpravu, budu pomáhat s údržbou.

  Please sign in to vote.
Spinner Please wait…
Back to top