Stezka Stránská skála - Líšeň

Please sign in to vote.

Added by h0

V nejbližší době by mělo dojít k rekonstrukci existujícího tramvajového tělesa v oblasti mezi Stránskou skálou a Líšní. V současné době jde o nezastavěné území. V ÚP i připravovaném ÚP je v trase trati vedena cyklostezka.
V rámci projektu Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála - Líšeň, Holzova se s obslužnou komunikací, která by takto šla využít, nepočítá.

Přínos: dopravní i rekreační segregovaná trasa bez výrazného převýšení ze Staré Líšně směrem do Židenic a centra města. Možnost využít i ze Slatiny a vyhnout se poměrně nebezpecné Drčkově.
Celkově ideálně protáhnout a navázat na místní komunikaci Pod Sídlištěm v Juliánově.

Zdroj: ÚP, https://www.brno.cz/strategickeprojekty/tramvaj-do-lisne/ a https://openstreetmap.org/

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top