Lávka podél nového mostu nad Svitavou

Please sign in to vote.

Added by Eifel

V Brně se připravuje nový most nad Svitavou a Tomkovým náměstím a železnicí mezi husovickým a budoucím vinohradským tunelem. Navrhujeme, aby na na mostu byla zavěšena lávka pro cyklisty. V kombinaci s cyklotrasou do Lesné a cyklotrasou přes Maloměřice do Vinohrad a do Černých polí a do Líšně by pomohla zkvalitnit cyklodopravu na neuralgickém a komplikovaném místě. U Vídně je nový most přes Dunaj, není tam tak intenzivní cyklodoprava jako v této oblasti a mají lávky pro cyklisty zavěšeny na obou stranách mostu. Máme nižší životní úroveň, spokojíme se i s jednou lávkou.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top