Things tagged 'cyklostezka'

limited to the area of Brno:

19 issues found for 'cyklostezka':

 • Stezka Stránská skála - Líšeň

  Created by h0 // 1 thread

  V nejbližší době by mělo dojít k rekonstrukci existujícího tramvajového tělesa v oblasti mezi Stránskou skálou a Líšní. V současné době jde o nezastavěné území. V ÚP i připravovaném ÚP je v trase trati vedena cyklostezka.
  V rámci projektu Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála - Líšeň, Holzova se s obslužnou komunikací, která by takto šla využít, nepočítá.

  Přínos: dopravní i rekreační segregovaná trasa bez výrazného převýšení ze Staré Líšně směrem do Židenic a centra města. Možnost využít i ze Slatiny a vyhnout se poměrně nebezpecné Drčkově.
  Celkově ideálně protáhnout a navázat na místní komunikaci Pod Sídlištěm v Juliánově.

  Zdroj: ÚP, https://www.brno.cz/strategickeprojekty/tramvaj-do-lisne/ a https://openstreetmap.org/

  Please sign in to vote.
 • Propojeni Stará Líšeň - Slatina

  Created by MikSic // 3 threads

  Pro bezpečný průjezd ze Staré Líšně do Slatiny i naopak by se velice hodila cyklostezka.Momentáně cyklisté jezdí po rychlostní silnici Holzova, při dobrém počasí objížďka přes polní cestu směrem na Podolí. Přes Starou Líšeň se dá dale pokračovat do Mariánského údolí, do Ochozi, Bílovic,...

  Please sign in to vote.
 • Nedořešená ulice Hlinky

  Created by Marek Lahoda // 1 thread

  Při výstavbě křižovatky Hlinky byla konečně zohledněna i cyklodoprava, pro kterou jsou zde vymezeny alespoň cyklopruhy a na začátku ulice Hlinky dokonce cyklostezky. Zbytek ulice Hlinky však bohužel zůstal z důvodu její nerekonstrukce nedořešen.

  Jedná se o část mezi zastávkami Lipová a Výstaviště - Hlavní vstup, kde má člověk dopravující se na kole pouze dvě možnosti, jak touto ulicí projet: buď pojede podle zákona po silnici, která je kvůli místnímu kolmému parkování úzká, navíc s častými ještě užšími ostrůvky pro chodce, tedy bude riskovat, že ho sejme nějaké auto nebo trolejbus ... nebo spáchá přestupek a pojede po chodníku. Ten je však sám o sobě úzký, což ještě zhoršují parkující auta, která do něj zasahují. Vyhýbání s chodci je tak značně obtížné. Přesto se zde běžně jezdí, neboť je to mnohem bezpečnější. Je tedy vidět, že obě varianty průjezdu ulicí jsou značně nevyhovující.

  Možné řešení je rozšířit chodník - minimálně o metr to jde rovnou, stejnak se po té hlíně každý vyhýbá už teď - převést jej na Stezku pro pěší a cyklisty (ta značka, že tato stezka končí za zastávkou Lipová za tím stromem beztak není vidět) a zabránit tomu, aby na něj parkující auta zasahovala - ideálně nějakými přízemními patníčky, které by nezabíraly moc místa. Déle by bylo vhodné tam i něco namalovat, aby se prostor opticky vymezil zvlášť pro chodce a cyklisty.

  Edit: Chodník rozšířit nejspíš nepůjde kvůli kořenovému systému stromů. Vzhledem k chystané rekonstrukci starého vodovodu, který vede pod parkováním, se ale nabízí varianta druhá - změna parkování z kolmého na podélné. Tím by se uvolnilo značné množství prostoru, ve kterém by bylo možné udělat cyklostezku + rozšířit chodník. Subjektivně mi pokaždé, co jsem tudy jel (jeden čas denně do práce), přišlo, že ta parkovací místa byla poloprázdná. Ale to je samozřejmě jen můj dojem, chtělo by to data - několik dní po sobě to tu párkrát za den projet s kamerou a spočítat.

  Please sign in to vote.
 • Cyklostezka Purkyňova - dořešení přejezdu/ů

  Created by Marek Lahoda // 0 threads

  Při výstavbě Technologického parku v Králově Poli / Medlánkách byla v rámci prodloužení ulice Purkyňova realizována v její jižní části i cyklostezka v přidruženém dopravním prostoru. Opět se však "jaksi" zapomnělo na přejezd vedlejší ulice Podnikatelská (viz červená linie na přiloženém obrázku). Bylo by fajn ho v rámci kontinuity infrastruktury dořešit vybudováním přejezdu pro cyklisty přimknutého k přechodu pro chodce, který by tak zachoval podobu opatření podél ulice Purkyňova. Člověk jedoucí na kole díky tomu nebude nucen před křížením s vedlejší ulicí z kola sesedat nebo ignorací projektantovy ignorance páchat přestupek jízdou po přechodu.

  PS: Další nekoncepční nedodělky se pak nacházejí na začátku a konci této cyklostezky, kde na ni nejsou vyřešeny nájezdy.

  Please sign in to vote.
 • propojení segregovaných stezek v oblasti Kampusu

  Created by h0 // 1 thread

  Při výstavbě bohunického Univerzitního kampusu byly postaveny stezky pro chodce a cyklisty v přidruženém dopravním prostoru podél ulic Kamenice a Netroufalky. Zcela nečekaně ale nenavazují, kolem kruhového objezdu z ničeho nic končí.
  Chybí tu doplňit na nákresu načrtnutá (červené čárkování) kruhová spojka kolem KO. Místo je poměrně frekventované a jakkoli jsou brněnští dopravní cyklisté zvyklí objet to po objezdu (zelená čára), pro nově příchozí do Kampusu by dořešení stávajícího nedodělaného stavu mohlo být přínosné.

  Please sign in to vote.
 • Nedokončená cyklostezka EuroVelo 9 podél Svitavy

  Created by Marek Lahoda // 0 threads

  Zhruba 600 m dlouhý úsek Svitavské cyklostezky od ulice Černovická na jih po levém břehu řeky je stále nejen nedokončen, ale zdejší povrch je tak příšerný, že bez horského kola bych se na něj neodvážil. Navíc se jedná o cyklostezku transevropského významu, neboť je tudy vedena trasa EuroVelo 9 mezi Baltským a Jaderským mořem a Greenway K-M-W. Vzhledem k tomu je mi jako Brňákovi, který už několikrát cestoval po Evropě na kole, trapně až na půdu, když si představím, že cyklocestovateli při cestě z jihu najednou cyklostezka z ničeho nic skončí a pokračovat má zřejmě kamsi do křoví.

  Co se týče vlastníků pozemků v inkriminovaném úseku, tak pouze 30 m na jih od Černovické spadá cesta na pozemek soukromých vlastníků, celý jeho zbytek vlastní buď již přímo Statutární město Brno nebo Česká republika - jedná se o nábřeží, kde je hospodářem Povodí Moravy, s.p., a podjezd pod železničním mostem, kde je hospodářem SŽDC. V tomto ohledu by tedy překážky pro dobudování cyklostezky neměly být velké.

  Please sign in to vote.
 • Cyklostezka Obřany-Lesná podél trati 250

  Created by djasa // 1 thread

  Kdo chce jet od Obřan do Králova Pole bez prudkých kopců, musí jet zajížďkou až přes Bratislavskou. Okolo trati 250 se přitom nabízí koridor, kterým se dá mezi Obřany a spodní částí Lesné vystoupat v průměru velmi mírným 2,5% sklonem. Trasa má velký dopravní potenciál sama o sobě, pokud by ovšem navázala další infrastruktura (propojení s Křižíkovou na jedné straně, trasa do Líšně a Vinohrad v mírném sklonu na druhé), může to být jedna z nejvytíženějších dopravních cyklotras v Brně.

  Rekreační potenciál coby zpřístupňovadlo údolí Svitavy od celého severu a severozápadu Brna je taky velký.

  Please sign in to vote.
 • Úprava trasy cyklostezky Maloměřický most

  Created by Svaťa // 3 threads

  V místě je jen vyšlapaný chodník, který končí u ul. Dolnopolní vysokým obrubníkem. Kdyby se zde udělala cyklostezka, určitě by to všem usnadnilo průjezd touto nestandardní křižovatkou, kde je navíc točna šaliny.

  Please sign in to vote.
 • Zvýšení bezpečnosti na brněnských cyklostezkách

  Created by bc.bambus // 1 thread

  Problém:
  Při hezkém letním počasí jsou brněnské cyklostezky přeplněné lidmi (cyklisté, bruslaři, chodci, maminky s kočárky atd), jedná se především o stezku číslo 1 od soutoku Svratky se Svitavou po Komárov. Nejhorší situace je za obchodním domem Tesco.
  Stezka je přeplněná, což by nevadilo, pokud by se všichni účastníci pohybující se
  po stezkách chovali podle nějakých pravidel.

  Nejčastější problém: jízda vedle sebe. Jezdí tak cyklisté, bruslaři a chodí pěší včetně maminek s kočárky. Z tohoto důvodu už nezbývá mnoho místa na bezpečné objetí.
  S tím je spojené neustálé brždění, rozjíždění se a dávání přednosti lidem jedoucím
  v protisměru.

  Návrh opatření:
  Vytvořit řád pro pohyb po cyklostezkách obsahující onformace o tom, jakse mají lidé
  na stezce pohybovat a chovat. Jezdit za sebou, nikoli vedle sebe, nepostávat uprostřed stezky, nosit helmy atd.
  Tento řád vyvěsit na viditelných místech na cyklostezkách a pomocí policie (městské, státní) kontrolovat jeho dodržování.

  Please sign in to vote.
 • Nájezd na cyklostezku u Edenu

  Created by Petr Doležal // 1 thread

  Nájezd na cyklostezku ve slepé ulici za Edenem není příliš dobře označený, a tak před ním celkem často někdo parkuje, zřejmě aniž by si uvědomil, že nájezd blokuje.

  Stačilo by v daném místě důraznější značení, že se tam parkovat opravdu nemá. Vhodnou značkou by byla zřejmě značka V12a (žlutá klikatá čára), která je dostatečně výrazná, aby si jí parkující řidiči všimli (obávám se, že na úseku potřebných dvou metrů by např. V12c byla zcela přehlížena).

  Please sign in to vote.
 • Propojení Údolí oddechu a Žebětína, Kamech

  Created by Martinn // 0 threads

  Dobudování stezky by umožnilo propojení Žebětína a Bystrce (Kamech) s Údolím odechu, odkud se dá lehce dostat dál (Komín, Žabovřesky, Královo Pole, Pisárky...) do města.

  Mírné stoupání/klesání dolinou bez autodopravy je nejpřijatelnějším spojením s městem. Dá se tak vyhnout frekventovaným cestám s prudkým stoupáním, které od jízdy na kole odrazuje.

  Kromě dopravního má stezka i rekreační potenciál – PP Pekárna, Žebětínsky rybník, Penzion Eliot,...

  Please sign in to vote.
 • Cyklostezka Komín-Žabovřesky

  Created by Marek Lahoda // 0 threads

  Nejbezpečnější a nejpříjemnější spojení mezi Komínem a Žabovřeskami je v současnosti podél šaliny a ulice Kníničská, proto jej také každý běžně využívá. Zároveň je to také jediné oficiální přímé spojení Komína a Bystrce do centra města - cyklotrasa X128. Tento úsek mezi zastávkami Svratecká - Vozovna Komín - Stránského, je však veden jako chodník (stezka pro chodce) a každý cyklista, který tuto trasu využívá, tak denně páchá přestupek. Dokonce jsem už slyšel i o nějakých pokutách!

  Vzhledem k tomu je daný úsek třeba neprodleně převést na Stezku pro chodce a cyklisty - množství chodců je kromě zastávek zanedbatelné, takže není žádný důvod tak neučinit. Nebo ještě lépe v co nejbližší době chodník rozšířit o cyklostezku která od něj bude oddělena a v oblasti zastávek řešena tak, aby se předcházelo kolizním situacím mezi pěšími a cyklisty - místa je tu na to dost.

  Please sign in to vote.
 • Prejezd plus cyklostezka na opustene

  Created by Vlada // 1 thread

  Brno, Opustena. Z cyklostezky by slo pres koleje udelat prejezd a protahnout cyklostezku v pruhu pro autobusy az k autobusovemu nadrazi.
  Jezdi tam denne mnoho cyklistu na prejezdu jsou palety, aby se tam lidi nezabili, ktere stale nekdo rozbiji.
  Zda se ze v prostoru je dost mista i pro samostatene vedeni cyklostezky.

  Please sign in to vote.
 • Opravit povrch cyklostezky 5

  Created by Petr0x // 0 threads

  Vybudovat asfaltový povrch cyklostezky č. 5 mezi ulicemi Cejl a Křenová. Povrch je z 50% pouze hlína a štěrk s ostrými kameny, místy zavazí nevyužívané koleje

  Please sign in to vote.
 • Hodila by se tu cyklostezka

  Created by Leeeena // 1 thread

  Po této silnici jezdí jak hodně aut, tak hodně cyklistů. Chybí tu i pruh ke krajnici, takže by se tu velmi hodila cyklostezka. Ocenili by to určitě cyklisté i řidiči.

  Please sign in to vote.
 • Cykloulice pro dokonale spojeni dvou cyklostezek.

  Created by Bicycle Brno // 1 thread

  Ulice Svatopluka Cecha je klidnou rezidencni ulici kopirujici dulezite dopravne arterie - ulice Purkynovou a taky Hradeckou. Tato ulice zaroven spojuje koncici cyklopruh na jedne strane ulice Dobrovskeho, a cyklostezku podel ulice Kralovopolske, coz ji dela logickym mistem pro rozsireni cyklostezky, ale v soucasnosti se jedna o pomalou a nebezpecnou komunikaci pro cykliste. (Na ulici chybi cyklopruh nebo cyklostezka, po obou stranach silnice jsou zaparkovane auta, pres ktere nejsou videt ani dospeli ani deti.)

  Zajimavym a jednoduchym resenim je vytvorit cykloulice s cervenym asfaltovym povrchem a buferni zonou po obou stranach jako je to uskutecneno v tomto uspesnem projektu:

  https://bicycledutch.wordpress.com/2014/07/24/missing-link-completed/

  nebo tady:

  http://www.fietsberaad.nl/?section=Voorbeeldenbank&lang=en&ontwerpvoorbeeldPage=Fietsstraten%20en%20gemengd&mode=detail&repository=Clarifying+cyclists%E2%80%99+position+in+a+bicycle+street+by+axial+lines

  nebo dalsi:

  https://bicycledutch.wordpress.com/2015/04/07/another-new-bicycle-street-in-utrecht/

  Realizace tohoto navrhu bude mit urcite pozitivni dopad na cyklistickou dopravu, nejvic pro ti, co jedou na kole na koupaliste na Dobraku, a uz nebudou jezdit po hlucne ulice Purkynova s autami a salinami, stejne jako nebudou objizdet obloukem pres Vodovou.

  Cerveny asfaltovy povrch silnice bez pochyb zajisti vetsi pozornost ridicu, cyklistu a chodcu. Takze je to takove reseni "win-win", kde kazdy jen vyhraje.

  Please sign in to vote.
 • Nebezpečný povrch na stezce u Anthroposu

  Created by Petr Doležal // 2 threads

  Asfaltový povrch stezky je přerušen a nahrazen hrubou betonovo-kamennou dlažbou. Vzniká zde tak velmi nepříjemné a nebezpečné místo. K jeho nebezpečnosti přispívá hned několik faktorů.

  Obtížnost povrchu:
  Použitá dlažba je tvořena nepravidelnými kameny s ostrými hranami, mezi nimiž jsou poměrně velké spáry. Povrch tu představuje zvlášť pro jiná než dobře odpružená horská kola a pro zkušenější jezdce citelnou překážku a zvýšené riziko defektu. Nepříjemný je tento povrch i pro chodce, zejména mají-li kočárky, nebo běžce a zcela kritický je pro občasné bruslaře.

  Přítomnost svahu a zatáčky:
  Stezka tu tvoří oblouk, ve kterém krátce prudce stoupá a opět klesá. Dlažba nutí cyklisty před stoupáním zpomalovat, čímž se stoupání stává nečekaně nepříjemným. Naopak na sjezdu ze zatáčky, jejíž oblouk společně s vegetací snižuje rozhled, mohou být zaskočení náhlou změnou povrchu a nuceni k prudkému brzdění. Pro bruslaře je taková situace ještě více riziková. Dojde-li ke vjetí na dlažbu vyšší rychlostí, je další manévrování nebo brzdění málo účinné a nebezpečné.

  Kolizní situace:
  Všichni uživatelé stezky se snaží nepříjemnému povrchu vyhnout a překonat úsek těsně vedle stezky, nejlépe při současném zkrácení cesty, čímž se vyhnou též zbytečnému stoupání. Provoz se tak koncentruje do dvou alternativních cestiček, kde následně vznikají v důsledku omezeného prostoru kolizní situace. Po dešti jsou navíc tyto cestičky rozblácené.

  Nikde jinde na celé stezce od Bystrce až do Komárova není místo s tak těžko sjízdným povrchem, kterému se navíc nedá rozumně vyhnout. S ohledem na vytíženost a význam stezky je řešení nejvýše žádoucí.

  Řešením je pochopitelně nahradit dlažbu asfaltovým povrchem stejným, jaký je na zbytku cesty. Optimální řešení by zároveň v rámci možností narovnalo zatáčku, čímž by se prakticky eliminovalo zbytečné stoupání, cesta zkrátila a zlepšila se i přehlednost zatáčky.

  Please sign in to vote.

181 threads found for 'cyklostezka':

No library items found for 'cyklostezka'.

No planning applications found for 'cyklostezka'.

Spinner Please wait…
Back to top