Rozhledové zrcadlo - Maloměřický most

Please sign in to vote.

Added by Jana J

Navrhuji doplnit rozhledové zrcadlo na odbočku z cyklostezky k ul. Franzova. Zprava je zeď, přes kterou není vidět, téměř pravoúhlá zatáčka, bylo by tak možné vyhnout se kolizím.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top