Things tagged 'rozhledove-zrcadlo'

limited to the area of Brno:

One issue found for 'rozhledove-zrcadlo':

  • Baarovo nábřeží-chybějící rozhledové zrcadlo

    Created by Jana Zuntychová // 2 threads

    Navrhuji cyklostezce na Baarově nábřeží v Brně doplnit rozhledové zrcadlo. Stezka je vedena po pravým úhlem a přilehlé keře znemožňují rozhled. Trasa je frekventovaná v obou směrech, což při stávající situaci nutí cyklistu zpomalit, až zastavit, a až poté pokračovat v cestě. Myslím, že rozhledové zrcadlo umístěné poblíž lípy by místu velice pomohlo a ubylo by dopravních kolizí!

    Please sign in to vote.

2 threads found for 'rozhledove-zrcadlo':

No library items found for 'rozhledove-zrcadlo'.

No planning applications found for 'rozhledove-zrcadlo'.

Spinner Please wait…
Back to top