Things tagged 'cernovicka-terasa'

limited to the area of Brno:

One issue found for 'cernovicka-terasa':

  • Chybějící kus cyklostezky - Černovická terasa

    Created by Jura K // 17 threads

    Chybí propojení cyklostezky vedoucí na Černovické Terase (ul. Vlastimila Pecha, průmyslová zóna Slatina) se sítí cyklotras směrem Svitava - Komárov - Svratka. Trasování stezky X144 kolem AAA Auto po ul. Olomoucké je nebezpečné, pro cyklisty i pro chodce.

    Přes pole vede ilegální stezka (jak jsem zaznačil do mapy). V příloze snímek katastrální mapy - nadpoloviční část pozemků vlastní město Brno. Chtělo by to stezku legalizovat, aby nám ji každý podzim nerozorali...

    Please sign in to vote.

17 threads found for 'cernovicka-terasa':

No library items found for 'cernovicka-terasa'.

No planning applications found for 'cernovicka-terasa'.

Spinner Please wait…
Back to top