Things tagged 'najezd'

limited to the area of Brno:

One issue found for 'najezd':

  • propojení segregovaných stezek v oblasti Kampusu

    Created by h0 // 1 thread

    Při výstavbě bohunického Univerzitního kampusu byly postaveny stezky pro chodce a cyklisty v přidruženém dopravním prostoru podél ulic Kamenice a Netroufalky. Zcela nečekaně ale nenavazují, kolem kruhového objezdu z ničeho nic končí.
    Chybí tu doplňit na nákresu načrtnutá (červené čárkování) kruhová spojka kolem KO. Místo je poměrně frekventované a jakkoli jsou brněnští dopravní cyklisté zvyklí objet to po objezdu (zelená čára), pro nově příchozí do Kampusu by dořešení stávajícího nedodělaného stavu mohlo být přínosné.

    Please sign in to vote.

No library items found for 'najezd'.

No planning applications found for 'najezd'.

Spinner Please wait…
Back to top